Kdo jsme?

Společnost JECH CZ je výrobcem vysoce kvalitního sedacího nábytku pro zdravotnictví, pečovatelství a ústavní péči.

Naše výrobky splňují nejen vysoké požadavky na bezpečnost, nejvyšší kvalitu materiálů, výroby, ale následně také na pohodlí pro klienty a obsluhující personál.

Tyto výrobky podporují a pobízí k stimulujícím aktivitám a vnímání klientů.

Prodejní služby